Projekty graficzne: katalogi, czasopisma, broszury wielostronicowe, broszury łamane, skład edytorski

Katalogi i broszury są nierozłącznym elementem wspierania i promocji marki. Wiele firm szczególną uwagę przywiązuje właśnie do tej formy autopromocji. W katalogach można zawrzeć wiele informacji i przedstawić klientom bogatą ofertę swoich produktów, wyrobów i usług.
Dobry, czytelny i schludny projekt graficzny katalogu sprawia, że klient z większą ufnością odbiera treść i przekaz w nim zawarte.

Czasopismo “Indigena. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich”

Pomoc i współtworzenie przy powstawaniu czasopisma, które jest inicjatywą studencką oraz jest interdyscyplinarnym rocznikiem afiliowanym przy Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (cyt. ze strony publikacji).

Zakres mojej pracy obejmował przygotowanie całego layoutu od podstaw (około 200 stron), zaprojektowanie logo, skład całej publikacji, współpracę z drukarnią.

Czasopismo do dzisiaj korzysta z przygotowanego przeze mnie layoutu oraz stylów w programie InDesign.

Link do publikacji on-line (można tam również pobrać darmowe egzemplarze czasopisma w formacie PDF):
www.indigena.edu.pl

  • Kategoria: Katalogi, broszury, czasopisma, skład edytorski
  • Narzędzia: InDesign, Illustrator, Photoshop
  • Branże: Popularnonaukowa, przemysłowa, kulturalna, medyczna, spożywcza, turystyczna