Projekt i skład czasopisma „Indigena”

Czasopismo Indigena. Przeszłość i Współczesność Tubylczych Kultur Amerykańskich

To inicjatywa studencka Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na jednym z branżowych grup dyskusyjnych dotyczących projektowania graficznego i typografii, pomysłodawca Indigeny zwrócił się z prośbą i pytaniem o pomoc w realizacji.
Chętnie zgłosiłem swoją kandydaturę.

Zakres mojej pracy obejmował:

  • projekt layoutu czasopisma od podstaw (około 200 stron)
  • projekt logo/winiety
  • skład publikacji
  • współpracę z drukarnią

Czasopismo do dzisiaj korzysta z przygotowanego przeze mnie layoutu.